طوفان فکری و خلاقیت در کار با تکنیک اسکمپر

تکنیک اسکمپر و طوفان فکری

تا به حال اسم «تکنیک اسکمپر» به گوشتان خورده است؟ آخرین باری که محصول یا سرویسی واقعا جدید و بدیع ارائه کردید؛ کی بود؟ تمرین مهارت‌های تفکر خلاق بخش مهمی از زندگی تجاری و کسب‌وکارها است. مهم نیست در چه زمینه‌ای کار می‌کنید. شما برای رسیدن به دستاوردهای خلاقانه و جدید به تکنیک‌های آن نیاز […]